Hotline : 094 728 99 66

TÀI CHÍNH

 • Không nhìn ra bức tranh tài chính tổng thể: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, cơ cấu tài sản, điểm hòa vốn…
 • Thiếu văn hóa lập kế hoạch và báo cáo đồng bộ
 • Không kiểm soát chi phí, công nợ, tồn kho: Làm nhiều nhưng tiền ít
 • Quyết định theo cảm tính, không có căn cứ số liệu
 • Giám đốc và kế toán không chung ngôn ngữ
 • Không xây dựng được tổ chức kế toán
 • Không đánh giá được chất lượng nhân sự kế toán

KINH DOANH

 • Không có mục tiêu kinh doanh đồng bộ chiến lược công ty
 • Không phân rã được kế hoạch bán
 • Không đồng bộ với kế hoạch cung ứng, nhân sự và dòng tiền
 • Không biết định biên, đánh giá nhân sự phòng kinh doanh
 • Xây dựng mô tả công việc và phân công không theo chuỗi hoạt động
 • Không xây được lộ trình thăng tiến, cơ chế lương thưởng

VẬN HÀNH

 • Mất phương hướng: Không xác định mục tiêu 1 - 3 - 5 năm tới đi về đâu
 • Quản trị vận hành rời rạc, không theo hệ thống đồng bộ
 • Không đồng bộ Tài chính - Kinh doanh - nhân sự - Cung ứng
 • Chưa thông kinh mạch giữa phòng ban, thiếu sự kết hợp
 • Xây dựng KPI kiểm soát chứ không phải thúc đẩy
 • Chủ doanh nghiệp: Mất cân bằng trong cuộc sống giữa bản thân, gia đình và đam mê khác
 • Lãnh đạo: Xử lý sự vụ, không kết nối và kiểm soát phòng ban
 • Quản lý: Không nắm được mục tiêu công ty, không dám trao quyền đúng đủ, thiếu công cụ triển khai
 • Nhân viên: Không làm việc hết mình, không nhìn thấy lộ trình thăng tiến

NHÂN SỰ

CEO GẶP VẤN ĐỀ VỚI DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH NHƯNG KHÔNG BIẾT GIẢI QUYẾT NHƯ NÀO?

Thấu hiểu được những khó khăn này, Học Viện BOS mong muốn mang đến những kinh nghiệm, công cụ tích lũy để quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp SMEs.
Khóa học “KHÓA CEO QUẢN TRỊ - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - NHÂN SỰ - KINH DOANH - VẬN HÀNH ĐỒNG BỘ” dành cho những CEO đã đủ đau, trải qua hết toàn bộ những khó khăn này trong suốt những năm qua thì hãy tham gia để thay đổi - sẵn sàng kiến tạo THÀNH CÔNG.

QUY TRÌNH 7 BƯỚC ĐÀO TẠO

 • Tư duy chiến lược
 • Tư duy hệ thống
 • Tư duy nhân quả
 • Tư duy giải quyết vấn đề
 • Tư duy phản biện

TRANG BỊ HỆ TƯ DUY

THAY ĐỔI NHẬN THỨC

 • Nhận thức về hiện trạng
 • Trả lời câu hỏi: Tại sao tôi phải làm điều này
 • Nhận thức được giá trị nhận được sau khi đạt được mục tiêu đào tạo

CUNG CẤP LÝ THUYẾT

 • Hiểu rõ các định nghĩa, khái niệm
 • Hệ thống hóa bằng bức tranh tổng quát
 • Đúc kết thành các tư tưởng cốt lõi

QUY TRÌNH HÓA

 • Hệ thống hóa các bước thực hiện thành quy trình

LÀM MẪU

 • Trang bị công cụ biểu mẫu
 • Thực hành quy trình trên một ví dụ mẫu và trên bộ công cụ đã cung cấp

THỰC HÀNH

 • Thực hành trên công cụ mẫu với số liệu, bài toán của chính học viên và ra kết quả sản phẩm đầu ra chính là hệ thống quản trị ứng dụng luôn trong thực tế

THỰC CHIẾN

 • Hỗ trợ học viên trong ứng dụng hệ thống đã được chuyển giao vào quản trị trong thực tế

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

CHỦ DOANH NGHIỆP, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Học để biết và hiểu
GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG (Giám đốc nhân sự, tài chính, kế toán trưởng, kinh doanh, cung ứng)
Học để hiểu, biết và thực hiện
TRƯỞNG CÁC PHÒNG BAN (TP nhân sự, kế toán trưởng, TP kinh doanh, TP cung ứng)
Học để hiểu - biết và phối hợp thực hiện
NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM ĐẾN QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
Học để hiểu - biết và nâng cao kỹ năng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Chương trình đào tạo thực chiến và chuyên sâu trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một người lãnh đạo cần phải có. Kết hợp với năng lực và tố chất sẵn có về nghề lãnh đạo cũng như sự trải nghiệm từ thực tế sẽ giúp học viên trở thành một CEO chuyên nghiệp.
 • Đối với các nhà quản lý cấp cao, nhà quản trị doanh nghiệp, khóa học là cơ hội để nâng cao kỹ năng, phát triển tư duy chiến lược lên một tầm cao mới. Hướng đến mục tiêu trở thành CEO chuẩn mực, có khả năng điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển bền vững. 
 • Giáo trình HỌC - HIỂU - THỰC HÀNH - THỰC CHIẾN giúp thay đổi tư duy quản trị từ kiểm soát hành vi sang kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện, chuyển giao xây dựng, đóng gói và đồng bộ hệ thống tài liệu nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo thoát khỏi nỗi CÔ ĐƠN trong chính doanh nghiệp mình. 
 • Học viên được cung cấp kiến thức và thực hành cho việc quản lý doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự, hình thành tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp, trên cơ sở số liệu thay vì cảm xúc và phán đoán.

CHUYÊN ĐỀ 2

SETUP HỆ THỐNG TÀI CHÍNH BÀI BẢN 

Phần 1

Buổi 1: Mô hình tài chính (P1) - Dự báo lãi lỗ
Buổi 2: Mô hình tài chính (P2) - Dự báo dòng tiền
Buổi 3: Thấu hiểu BCTC, xét nghiệm sức khỏe Doanh nghiệp (P1)
Buổi 4: Thấu hiểu BCTC, xét nghiệm sức khỏe Doanh nghiệp (P2)

Phần 2

Buổi 1: Xây dựng mục tiêu phòng kế toán
Buổi 2: Tổ chức nhân sự kế toán & luật chơi
Buổi 3: Xây dựng phương thức kiểm soát (P1)
Buổi 4: Xây dựng phương thức kiểm soát (P2)

Phần 3

Buổi 1: Tư duy xây dựng hệ thống BCQT
Buổi 2: Thực hành xây dựng hệ thống BCQT
Buổi 3: Họp cải tiến: Phân tích vấn đề, nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch hành động (P1)
Buổi 4: Họp cải tiến: Phân tích vấn đề, nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch hành động (P2)

CHUYÊN ĐỀ 1

THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN TRỊ VẬN HÀNH

Phần 1

Những tư tưởng, tư duy và phương pháp luận CEO nên biết

Phần 2

Giới thiệu và ứng dụng mô hình hệ thống quản trị vận hành 3 tầng BOS

Phần 3

Ứng dụng BSC - OKRs - KPI để quản trị vận hành doanh nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 3

Xây dựng cấu trúc nhân sự phòng kế toán

Phần 4

Chuẩn hóa và hệ thống hóa chuyên môn nghiệp vụ kế toán

Phần 2

Xây dựng và chuẩn hóa danh mục tài chính doanh nghiệp

CHUYÊN ĐỀ 3

SETUP VÀ CHUẨN HÓA PHÒNG KẾ TOÁN

Phần 1

Đánh giá thực trạng tổ chức phòng kế toán và các vấn đề thường gặp

Phần 5

Xây dựng phương thức quản trị vận hành phòng kế toán

Phần 6

Phần 7

Hướng dẫn lập báo cáo quản trị dòng tiền

Hướng dẫn lập báo cáo quản trị bảng cân đối kế toán

Phần 8

Hướng dẫn lập báo cáo quản trị kết quả kinh doanh

Phần 3

Lập kế hoạch phòng kinh doanh

Phần 4

Phần 2

Chiến lược kinh doanh

CHUYÊN ĐỀ 4

SETUP VÀ CHUẨN HÓA PHÒNG KINH DOANH

Phần 1

Tổng quan về khóa học

Phần 5

Kiểm soát kinh doanh

Phần 6

Cải tiến, nâng cao kinh doanh

Tổ chức hệ thống kinh doanh

Phần 7

Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông quảng cáo

Phần 3

Tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn với chiến lược sản phẩm

Phần 4

Tối ưu lợi nhuận dài hạn với chiến lược giá

Phần 2

Hướng dẫn quy trình lập chiến lược marketing

CHUYÊN ĐỀ 5

SETUP VÀ CHUẨN HÓA PHÒNG MARKETING

Phần 1

Đả thông tư tưởng của việc cần thiết phải có chiến lược marketing

Phần 5

Tối đa hóa doanh thu - thị phần với chiến lược kênh phân phối

Phần 6

Tối ưu chi phí truyền thông với chiến lược truyền thông

Phần 3

Lập kế hoạch nhân sự (Phần 2)

Phần 4

Quy trình 6 bước lập kế hoạch nhân sự

Phần 2

Lập kế hoạch nhân sự (Phần 1)

CHUYÊN ĐỀ 6

SETUP VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG NHÂN SỰ

Phần 1

Tổng quan & chiến lược Nhân sự

Phần 5

Tổ chức thực thi

Phần 6

Kiểm soát hệ thống nhân sự và cải tiến

Phần 2

Hướng dẫn lập định mức tồn kho để tối ưu giá trị hàng tồn kho

CHUYÊN ĐỀ 7

XÂY DỰNG PHÒNG CUNG ỨNG ĐỒNG BỘ

Phần 1

 Hướng dẫn lập kế hoạch mua hàng và báo cáo mua hàng đồng bộ với kế hoạch bán và kế hoạch dòng tiền

Toàn bộ những kiến thức này đều được Học Viện Quản Trị BOS chứng minh với 100.000 doanh nghiệp áp dụng hiệu quả.

CHÚC BẠN CÓ 1 KHÓA HỌC BỔ ÍCH VÀ TRỞ THÀNH BÁC SĨ CHO CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH! 

Hotline : 094 728 99 66

Phần 8

Hướng dẫn lập báo cáo marketing

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THỜI GIAN:
8h00 - 17h00

HÌNH THỨC: ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI

SỐ CHUYÊN ĐỀ:
07 HỌC PHẦN 

SỐ BUỔI HỌC:
30 BUỔI HỌC

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngày
Giờ
Phút
Giây
00
00
00
00

Cổng đăng ký sẽ đóng lại trong

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

NHẬN VÉ TRỌN BỘ KHOÁ HỌC 49.990.000Đ NGAY TRONG HÔM NAY DÀNH CHO NGƯỜI ĐỂ LẠI THÔNG TIN

HÃY ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ HOÀN TIỀN 100% khi tham dự chương trình đào tạo mà không hài lòng với phương pháp, chương trình giảng dạy của Học Viện Quản Trị BOS 

ƯU ĐÃI KHI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO

Thẻ Kim Cương

 • Có quyền đăng ký tham gia BOS Group (Holding)
 • Miễn phí tham gia CLB (12 buổi sinh hoạt offline) trị giá 12 triệu đồng
 • Được tặng 01 cuốn sách: "Đọc vị tài chính SMEs"

Nhóm 2 - 3 người

 • Voucher 5%

Nhóm 4 người trở lên

 • Voucher 10%

Hotline : 094 728 99 66

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA BOS

VIDEO HAY KHÔNG THỂ BỎ LỠ

Để Đạt 50 tỷ năm 2023, Thiết Lập Mục Tiêu Kinh Doanh PHẢI Có Gì?

Chu Kỳ Dòng Tiền - Chìa Khóa Tăng Lợi Nhuận Và Giảm Nhu Cầu Vốn Lưu Động

Các Level Của CEO Về Hoạch Định Chiến Lược

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TỪ HỌC VIÊN BOS

Mrs Trương Thị Minh Hồng (Trưởng phòng đối tác chiến lược nhân sự Công ty CP TMDV Cổng Vàng)

Trưởng phòng đối tác chiến lược nhân sự Công ty CP TMDV Cổng Vàng (Golden Gate). Chỉ sau một buổi học, tôi đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích như mô hình kinh doanh, công cụ, phương pháp để hoạch định ra chiến lược kinh doanh khi đã xây dựng chiến lược nhân sự. Chỉ có thể nói là: “Rất tâm đắc” trong buổi học kinh doanh của Học Viện Quản Trị BOS.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ văn phòng Đông Nam Á)

Buổi học này quá tuyệt vời, và cảm ơn học viện BOS đã tổ chức buổi học. Học viên được cầm tay chỉ việc và tôi rất vui khi được các anh chị giảng viên giải đáp khúc mắc.
Tôi mong rằng trong tương lai, BOS sẽ có thể tạo điều kiện thêm cho chủ doanh nghiệp mới dễ dàng tiếp cận những buổi đào tạo này để các doanh nghiệp phát triển tốt hơn và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Định ( PGĐ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long)

Khi mình đến với buổi học này, mình đánh giá rất cao về sự tận tâm của giảng viên và kiến thức chuyên môn, sự cặn kẽ trong từng bài giảng của thầy cô. Cái mình thu hoạch được đó là bộ công cụ sẵn chỉ cần áp dụng. Đó là những giá trị trước mắt mình nhận được ngay ở buổi đầu tiên. Đó là một công cụ bài bản, hữu ích và giúp doanh nghiệp mình nhiều hơn.
Cảm ơn Học viện Quản trị và hy vọng sẽ có những buổi chia sẻ khác về nhiều chủ đề thú vị hơn!

Chị Vũ Nga (Giám đốc Công ty CP XNK ECO FRUITS)

Sau khi tham dự buổi học này, BOS có 1 cái khác so với các đơn vị khác là BOS giúp chị áp dụng thực tế vào doanh nghiệp của mình và thu được kết quả luôn qua bảng biểu, dữ liệu.
Sau buổi hôm nay giúp mình hiểu hơn về kế hoạch dòng tiền mà từ trước tới nay, mình chưa hề áp dụng trực tiếp vào doanh nghiệp mình. Buổi học rất hay và thực tế.

Thời gian buổi học diễn ra vào khi nào?
Chúng ta sẽ trải qua trong lộ trình đào tạo chuyên nghiệp. Buổi sáng, khóa học sẽ diễn ra vào lúc 8h30 và kết thúc vào thời gian 17h30.

01

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian mỗi buổi học?
Chương trình đào tạo diễn ra trong 30 buổi. Anh chị được tặng kèm 12 buổi sinh hoạt offline CLB trị giá 12 triệu đồng, tặng kèm 01 cuốn sách Đọc vị tài chính SMEs, biểu mẫu mô hình tài chính, báo cáo dòng tiền và cùng nhiều giá trị khác mà Học Viện Quản Trị BOS mang lại. 

02

Khóa học được diễn ra ở đâu?
Khóa học sẽ diễn ra trực tiếp ở địa chỉ Phòng học SPACE, Tầng 3, Tòa A3 Office, số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm. BTC sẽ hướng dẫn chi tiết hướng dẫn bản đồ cung đường đi cùng những tài liệu chuẩn bị trước buổi học qua nhóm zalo kín. Đây là cách tuyệt vời để kết nối những người tham gia khóa học cùng với nhau và giúp đỡ nhau trong quá trình diễn ra chương trình chia sẻ.

03

Tôi được hỗ trợ như thế nào sau khóa học? 
Quý học viên sẽ được đội ngũ của Học viện quản trị BOS giúp đỡ và hỗ trợ trực tiếp trong suốt quá trình học cũng như 60 ngày sau khi tốt nghiệp. Thông qua các nhóm zalo, fanpage, chúng tôi sẽ đồng hành và giải đáp mọi vướng mắc mà học viên gặp phải, đồng thời tạo cơ hội để học viên được học hỏi cũng như trao đổi kinh nghiệm với những học viên khác. Đặc biệt, những chuyên gia đào tạo sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất cho từng tình huống và vấn đề mà học viên gặp phải trong quá trình vận hành doanh nghiệp của mình.
Chương trình dạy được thiết kế hằng tuần với phương pháp giảng dạy thông minh vừa ôn tập kiến thức cũ vừa trau dồi kiến mức mới, giúp học viên hiểu và ghi nhớ bài học một cách hiệu quả và lâu dài nhất.

04

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ BOS

Địa chỉ: Tầng 3, A3 Office, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 094 728 99 66

Email: bosacademy.@edu.vn

Website: https://bos.edu.vn